advance

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈvɑːns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈvæns/ ,USA pronunciation: respelling(ad vans, -väns)


Inflections of 'advance' (v): (⇒ conjugate)
advances
v 3rd person singular
advancing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
advanced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
advanced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move forward)táhnout, postoupit, pokročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  postupovat, pokračovat ned
 In the chess game, he advanced his pawn forward two spaces.
 V šachu postoupil (or: táhnul) pěšákem o dvě políčka dopředu.
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (further)uspíšit, urychlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He advanced his career by winning clients.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ona by nikdy neleštila kliky ve snaze uspíšit svůj služební postup.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement forward)postup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The advance of the killer bees throughout the country can't be stopped.
 Postup agresivních afrických včel zemí nelze zastavit.
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (issued ahead of schedule)předběžný, předčasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I have an advance copy of tomorrow's newspaper.
 Mám předběžnou kopii zítřejších novin.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move forward)postupovat vpřed ned + přísl
 The invading army was advancing.
 Vojsko postupuje vpřed.
advances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (progress) (v činnosti)pokrok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You have made great advances in your English studies.
 Ve svém studiu angličtiny jsi udělal velký pokrok.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loan) (platby)záloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His boss gave him a three hundred dollar advance on his wages.
 Šéf mu dal zálohu 300 dolarů.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placed toward the front)přední přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The advance train cars are all first class.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progress)postup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The advance of democracy is a slow one.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase)zvýšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The advance in stock prices continued on strong earnings reports.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attempts at romance) (romantické, sexuální)návrhy m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Linda made it clear that Don's advances were not welcome.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (increase in value) (hodnota)růst ned
 The stock price continued to advance to new highs.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (improve, progress)zlepšovat se ned
 The child's reading skills are advancing.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose)navrhnout, přednést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I have a proposal that I want to advance to you.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hasten)uspíšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's advance our departure because a hurricane is coming.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lend)dát zálohu dok + ž
 His boss advanced him three hundred dollars.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase)zvýšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You can advance the price, but you might lose sales.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
advance notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warning)avízo
 Please give advance notice if you have to cancel an appointment.
advance payment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum paid before delivery)platba předem
  záloha
 The author received an advance payment before he completed his new book.
in advance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beforehand)předem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v předstihu předl + m
 You'll need to get your tickets in advance: the band's very popular.
thank you in advance interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (expressing a polite request)děkuji předem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"advance" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: advance [with caution, carefully, slowly] , a small (pay) advance, (without) advance [notice, warning, instructions], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "advance":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'advance'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.