address

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈdrɛs/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n. əˈdrɛs, ˈædrɛs; v. əˈdrɛs/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n. ə dres, adres; v. ə dres)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house, premises: location) (místo)adresa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (místo pobytu)bydliště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (firemní)sídlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The business had moved to a new address.
 Obchod se přestěhoval na novou adresu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Každý občan musí mít trvalé bydliště.
address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (envelope, package) (poštovní)adresa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The letter was returned, as the address was unreadable.
 Dopis se vrátil, protože adresa byla nečitelná.
address vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give a speech to) (pronést k někomu řeč)oslovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  oslovovat ned
  (projev)promluvit k dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The President will address the nation on Tuesday.
 Prezident osloví národ v úterý.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Prezident pravidelně oslovuje národ při příležitosti státního svátku.
address [sb],
address [sb] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(use a title) (titulem)oslovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (titulem)oslovovat ned
 "Your Holiness" is the correct way to address the Pope.
 „Vaše svatosti“ je správný způsob, jak oslovovat papeže.
address [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give attention to [sth](s problémem)utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  řešit ned
  zaměřit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We need to address the problem of absenteeism.
 Potřebujeme řešit problém absentérství.
address [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write destination on mail) (zásilku)adresovat ned
 You must address the package correctly if you expect it to be delivered.
 Pokud chcete, aby zásilka dorazila, musíte ji správně adresovat.
address [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate mail is intended for [sb](zásilku)adresovat ned
 Joyce addressed the letter to her sister.
 Joyce adresovala dopis své sestře.
address [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remark: say to [sb](poznámku)adresovat ned
  (slovně)mířit ned
 O'Neill addressed his remarks to the business owners in the audience.
 O'Neill své výroky adresoval podnikatelům v publiku.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet) (internetová)adresa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She set up a new web address.
address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (formal speech) (formální)projev mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The King's address to the nation was moving.
address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (skill)um mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He always handles problems with address.
address [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (speak to) (promluvit na někoho)oslovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (mluvit s někým)oslovovat ned
 The teacher addressed the cleverest boy in the class.
address [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consign, entrust)svěřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  svěřovat ned
 The cargo was addressed to the freight forwarder.
address [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computers: direct data to) (data)adresovat ned
 The server addressed the data to the mainframe.
address [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: take a stance) (golf: na míč)založit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A golfer must first address the ball.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
address book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book of contact details)adresář mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My address book used to be an actual book, but now it's a file on my computer.
billing address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (address for invoices)fakturační adresa příd + ž
 Shall we send the package to your billing address or to your office?
email address,
e-mail address
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(messaging: account name)e-mailová adresa příd + ž
keynote address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opening speech)zahajovací řeč příd + ž
 We've asked the President to give the keynote address at next year's conference.
mailing address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (postal or delivery address)poštovní adresa, doručovací adresa příd + ž
 My mailing address has changed.
public address system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loudspeaker) (ve škole apod.)rozhlas
 The lost child was found, thanks to the alert given over the public address system.
street address nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location: building number)adresa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  poštovní adresa příd + ž
 We need a street address, not a post office box.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"address" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: address the [letter, package, envelope] (to), what is your address?, in your address book, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "address":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'address'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.