addition

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈdɪʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈdɪʃən/ ,USA pronunciation: respelling(ə dishən)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
addition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sums) (matematická operace)sčítání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Today, class, we are learning addition.
 Děti, dnes budeme probírat sčítání.
addition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extra person or thing)přidání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The addition of a salesperson to the team should help sell their products.
 Přidání prodejce do týmu by mělo pomoct s prodejem produktu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
addition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adding [sth] up)sčítání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Please be quiet while I do the addition.
addition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (extension to building)přístavba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The addition added two more rooms and a bathroom to the house.
 Přístavba k domu přidala další dva pokoje a koupelnu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
in addition advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (also, as well)navíc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  kromě toho předl + záj
 I have the qualifications you require and, in addition, several years' experience.
in addition to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as well as)kromě předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  vedle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 In addition to the paper itself I include a full bibliography.
in addition to this advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (also, besides)mimoto příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  kromě toho předl + záj
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"addition" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a new addition to the [family, company, organization], an [important, crucial] addition (to), the [latest, newest, most recent] addition (to), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "addition":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'addition'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.