active

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈæktɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈæktɪv/ ,USA pronunciation: respelling(aktiv)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: busy, dynamic)čilý, živý, rušný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  aktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Robert is much more active than I am; he can hike 10 miles without getting tired!
 Robert je mnohem čilejší než já; může ujít 15 kilometrů, aniž by se unavil.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing: busy, dynamic) (život apod.)aktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  akční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sarah leads an active life: she works full-time, volunteers at the homeless shelter, and coaches basketball.
 Sarah vede aktivní život; pracuje na plný úvazek, dělá dobrovolnici v azylovém domě a trénuje basketbal.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taking part) (účastnící se)činný, aktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 All active members of the club are required to attend the meeting.
 Schůzka je povinná pro všechny aktivní členy klubu.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grammar: not passive) (jazykově)činný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 In English-language research papers, it is important to use the active voice for verbs.
 Ve výzkumných pracech v angličtině je u sloves potřeba upřednostňovat činný rod.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning, operating) (funkční)činný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (funkční)aktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The nuclear reactor is no longer active.
 Jaderný reaktor již není aktivní.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (volcano: not extinct) (vulkán)aktivní, činný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Mt. Sakurajima is still active; it often shoots smoke and ash into the sky.
 Mt. Sakurajima je stále aktivní; často chrlí kouř a popel.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in progress)probíhající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Before going on holiday, the lawyer briefed his colleague on all his active cases.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (military: on duty) (ve vojenské službě)aktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
active nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (verb form, voice) (lingvistika)činný rod příd + m
 "The vase was broken by Jane" becomes "Jane broke the vase" in the active.
active nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical agent)překlad není dostupný
 Check the expiration date of your sunscreen to make sure the actives are still good.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"active" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: has (such) an active [mind, imagination], [have, lead] an active lifestyle, has a very active [mind, imagination], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "active":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'active'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.