acknowledged

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əkˈnɒlɪdʒd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ak nolijd)

From the verb acknowledge: (⇒ conjugate)
acknowledged is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: acknowledged, acknowledge

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
acknowledged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted, noted)uznaný, přijatý, potvrzený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (odborník apod.)uznávaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Ruth is an acknowledged expert in ancient Greek history.
acknowledged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (known, understood) (známý, pochopený)uznávaný, přijímaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
acknowledge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit, accept as true) (připustit)uznat, přiznat, připustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uznávat, přiznávat, připouštět ned
 I acknowledge that I could have made better decisions.
 Uznávám, že jsem mohl přijmout lepší rozhodnutí.
acknowledge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recognise)uznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uznávat ned
 The father acknowledged his paternity of the child, based on a strong physical resemblance.
 Otec na základě podobných rysů uznal, že dítě je jeho.
acknowledge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (thank)ocenit, uznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  oceňovat, uznávat ned
 The president acknowledged her contributions in a ceremony.
 Během ceremonie ocenil prezident její dílo.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
acknowledge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)přiznat, doznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přiznávat, doznávat ned
 The killer acknowledged his guilt in court.
acknowledge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet)pozdravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  všimnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He didn't even acknowledge me.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"acknowledged" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [universally, generally, widely] acknowledged [truth, fact], is an acknowledged [expert, leader, scientist], an acknowledged authority [of, in, on], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "acknowledged":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'acknowledged'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.