achieve

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈtʃiːv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈtʃiv/ ,USA pronunciation: respelling(ə chēv)


Inflections of 'achieve' (v): (⇒ conjugate)
achieves
v 3rd person singular
achieving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
achieved
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
achieved
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
achieve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accomplish)dosáhnout, docílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dokázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 There are many things I'd like to achieve.
 Je mnoho věcí, kterých bych chtěl dosáhnout.
 Je mnoho věcí, které bych chtěl dokázat.
achieve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach) (cíle)dosáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tony achieved his goal of becoming department head.
 Tony dosáhl svého cíle stát se ředitelem oddělení.
achieve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be successful)být úspěšný ned + příd
 Amy's only thought in high school is to achieve.
 Amy se ve škole soustředí pouze na to, aby byla úspěšná.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
underachieve,
under-achieve
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(perform poorly)nedosahovat dobrých výsledků ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Children from poor families are more likely to underachieve at school.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"achieve" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: achieve [fame, fortune, glory, orgasm], achieve the [highest, best, lowest], (can) achieve your [goals, dreams, desires, true potential], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "achieve":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'achieve'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.