accuse

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkjuːz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈkyuz/ ,USA pronunciation: respelling(ə kyo̅o̅z)


Inflections of 'accuse' (v): (⇒ conjugate)
accuses
v 3rd person singular
accusing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
accused
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
accused
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blame)obviňovat, vinit ned
  svalovat vinu na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Whether or not you think I committed the crime, you can't accuse me without proof.
 Nezáleží na tom, jestli si myslíte, že jsem to udělal; bez důkazů mě nesmíte obvinit.
accuse [sb] of [sth] vtr + prep often passive (law: charge with a crime)obvinit z dok + předl
  obžalovat z dok + předl
 Mr Robertson's former employer has accused him of fraud.
 Bývalý zaměstnavatel obvinil pana Robertsona z podvodu.
accuse [sb] of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (blame for doing)obvinit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They accused me of not setting aside enough time.
 Obvinili mě z toho, že jsem si nevyhradil dostatek času.
accuse [sb] of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (law: charge with a crime) (právně)obvinit, obžalovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He's accused of embezzling thousands of pounds.
 Je obviněn ze spronevěry tisíců liber.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"accuse" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: didn't mean to accuse you (of anything), has been accused of [murder, robbery], was accused of [stealing, murdering], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "accuse":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'accuse'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.