accounting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkaʊntɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈkaʊntɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə kounting)


Na této stránce: accounting, account

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accounting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profession) (profese)účetnictví spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Sharon studied accounting in college.
 Sharon na vysoké škole studovala účetnictví.
accounting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial books) (účetní knihy)účetnictví spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The attorney's wife does the accounting for his firm.
 Manželka advokáta dělá pro firmu účetnictví.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money in bank) (peníze v bance)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  konto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He withdrew half the money in his account.
 Vybral ze svého účtu (or: konta) polovinu peněz.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retail credit) (zákazníka v obchodě)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She charged the shoes to her account.
 Boty byly zaplacené z jejího účtu.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration with a website, etc.) (na webové stránce)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Do you have a WordReference account?
 Máte účet na stránce WordReference?
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)popis mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zpráva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  záznam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He gave a detailed account of the football match.
 Poskytl podrobný popis (or: záznam) fotbalového zápasu.
 Poskytl podrobnou zprávu o fotbalovém zápasu.
account,
account for
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(explain)vysvětlit, objasnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vysvětlovat, objasňovat ned
 He could account for every penny he had spent.
 Může vysvětlit (or: objasnit) své výdaje do posledního halíře.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ředitel musí výdaje firmy pravidelně vysvětlovat (or: objasňovat) správní radě.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)vysvětlení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (na věc)pohled mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The police did not believe Sally's account of her actions.
 Policie nevěřila vysvětlení situace, které jim Sally poskytla.
account for [sth] vi + prep (justify) (převzít odpovědnost)zodpovědět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ospravedlnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We were asked to account for our actions.
 Byli jsme vyzváni, abychom se zodpovídali za své činy.
account for [sth] vi + prep (cause)způsobovat ned
  způsobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (za něco)moct ned
  (za něco)moci ned
 She wondered what could account for his sadness.
 Přemýšlela, co mohlo způsobovat jeho smutek.
account for [sth] vi + prep (be total of) (poměrnou část celku)tvořit ned
 Women in Britain now account for almost half of the workforce.
 Ženy v Británii nyní tvoří téměř polovinu všech pracujících.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value)hodnota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They turned his new idea to account. US: His ideas are of no account.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgment)mínění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is a fine actor, by his own account!
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (customer) (muž)zákazník, klient mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The company has just won two new accounts.
 Společnost získala dva nové zákazníky (or: klienty).
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assets in a brokerage) (u makléřské firmy)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I have an equities and an account with an NYSE brokerage.
accounts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bookkeeping record)účetnictví spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
Poznámka: often preceded by "the"
 There was an error in the accounts.
account for [sth] vi + prep (count up)započítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  počítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He could account for every penny he had spent.
account [sth],
account [sth] [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(report to be) (za)označit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The critics accounted it a good play.
account [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (consider)považovat ned
 He accounts himself poor.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
accounting | account
AngličtinaČeština
accounting for [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (considering)vzít v potaz, vzít v úvahu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  s ohledem na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Even accounting for the bad weather, the number of visitors to the park has been very low.
 I když vezmeme v potaz ošklivé počasí, návštěvníků přišlo do parku hrozně málo.
accounting for [sth] or [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (including)započítání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  zahrnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 After accounting for postal votes, Henry won the election by a 53% majority .
 Po započítání korespondenčních hlasů vyhrál Henry volby s 53 %.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"accounting" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [best, honest, standard] accounting practices, [crooked, suspicious] accounting methods, accounting [firms, software, applications, standards], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "accounting":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'accounting'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.