according to

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkɔːrdɪŋ/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/əˈkɔrdɪŋ ˌtu/


Na této stránce: according to, accord

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the opinion of) (něčího názoru)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 According to David, the concert was very good.
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the words of) (něčích slov)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 According to Proudhon, property is theft!
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order determined by) (sestavit, seřadit podle něčeho)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The children lined up according to their height, from shortest to tallest.
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as stated in) (něčeho uvedeného)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Make the bread according to the recipe.
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in proportion to) (v poměru k)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Salaries are determined according to experience.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)shoda, dohoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The two gentlemen have an accord to cease fighting.
 Oba gentlemani mají dohodu o tom, že se přestanou hádat.
accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (treaty) (konkrétní)dohoda, smlouva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The two nations signed an accord that would end hostilities.
 Oba národy podepsaly dohodu, která učiní přítrž konfliktu.
accord with [sth] vi + prep (correspond)korespondovat s ned + předl
  být v souladu s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  být ve shodě s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Make sure your behavior accords with the company's code of conduct.
 Ujisti se, že tvoje chování koresponduje s kodexem společnosti.
accord [sth] to [sb] vtr + prep (grant) (žádosti)vyhovět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (žádost)schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We hereby accord to the petitioner the relief that she requests.
 Tímto vyhovujeme žádosti předkladatelky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
according to | accord
AngličtinaČeština
according to custom exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (as is traditional)podle zvyklostí předl + ž mn
  podle tradice předl + ž
 According to custom, the dinner must be on the first Sunday in June.
according to law exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in agreement with law)podle zákona, ze zákona předl + m
  v souladu se zákony fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 According to law, the website owner must check all materials published on it.
according to legend exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in mythology) (mytologie)podle legendy, podle pověsti předl + ž
 According to legend, the infants Romulus and Remus were suckled by a wolf.
according to legend exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in popular myth or belief) (mýtus, lidová slovesnost)podle pověsti předl + ž
 According to legend, there is buried treasure on Cocos Island.
according to regulations exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (following official rules) (oficiálního)podle nařízení předl + s
  podle předpisů předl + m mn
 According to regulations, you cannot take lighter fluid on to an airplane.
according to reports exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (as has been reported)podle prvních zpráv, podle prvních informací fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podle hlášení předl + s
 According to reports, there has been a coup in Niger. Further details are not yet available.
according to the agreement exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by the terms of the agreement)podle smlouvy, podle dohody předl + ž
  v souladu se smlouvou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by the terms of the contract)podle pracovní smouvy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  v souladu s pracovní smlouvou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to law)podle litery zákona fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 These laws are no longer obeyed according to the letter.
according to the letter exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (word for word)slovo od slova fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Calvin interprets the biblical text according to the letter.
 Kalvín vykládá text bible slovo od slova.
according to the rules exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by the rules)podle pravidel předl + s mn
  v souladu s pravidly fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
play [sth] according to the rules v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (game, sports)hrát v souladu s pravidly ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  hrát podle pravidel ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Play the game according to the rules outlined below.
play according to the rules,
play by the rules
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(game, sports)hrát v souladu s pravidly ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  hrát podle pravidel ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 At the beginning of the game, the referee reminded the players to play by the rules.
play according to the rules,
play by the rules
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (behave fairly)chovat se férově ned + přísl
 It's best to play according to the rules if you want to get on at work.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"according to" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "according to":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'according to'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.