accessible

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ækˈsɛsɪbəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ækˈsɛsəbəl/ ,USA pronunciation: respelling(ak sesə bəl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accessible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: reachable) (o místu)přístupný, dostupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The park entrance is accessible from the highway.
 Vstup do parku je přístupný z dálnice.
accessible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (item: easy to obtain) (o věci)dostupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The printing press made books accessible to the general public.
 Díky knihtisku se knihy staly dostupné pro širokou veřejnost.
accessible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (has disabled access) (pro postižené)přístupný, bezbariérový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The building is completely accessible, with automated doors and corridors wide enough for wheelchairs.
 Budova je zcela bezbariérová, má automatické dveře a chodby jsou dostatečně široké pro invalidní vozíky.
accessible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy to understand)pochopitelný, srozumitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The subject of the speech seemed complicated, but the professor gave an accessible explanation of the details.
 Téma přednášky bylo komplikované, ale profesor podal pochopitelné vysvětlení.
accessible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: easy to talk to) (o člověku)přístupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jane's friendly personality made her accessible to everyone.
 Jane měla pohodovou náturu, a proto byla pro všechny přístupná.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"accessible" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is accessible to [everyone, the public, all], is accessible to the [disabled, handicapped, elderly, layperson], is only accessible to [students, employees, members, wheelchair users], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "accessible":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'accessible'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.