access

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈæksɛs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈæksɛs/ ,USA pronunciation: respelling(akses)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
access nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (permission to enter) (do místnosti)přístup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Do you have access to the computer room?
 Máš přístup do počítačové místnosti?
access vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gain access) (informatika)otevřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostat se k dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostat se do dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can you access that file or is it blocked?
 Daří se ti otevřít ten soubor nebo je zablokovaný?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Z tohoto počítače se ke mzdám nedostaneš, tam má přístup jen šéf a mzdová účetní.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nemůžu se dostat do toho adresáře.
access nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entrance)vstup, přístup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The rear access to the bar was locked.
 Zadní vstup do baru byl zamčený.
access nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to be approached) (abstraktní)přístup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Access to the President was controlled by his chief-of-staff.
 Přístup k prezidentovi má na starost tajemník.
access nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computers: permission) (k souboru)přístup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přístupu)oprávnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Let me know if you don't have access to that file, and I'll reset the permissions.
 Řekni mi, pokud bys neměl přístup k tomu souboru. Resetoval bych oprávnění.
access [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, get into: a place) (někam)dostat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In order to access the computer room, students have to use a special swipe card.
 Studenti musí použít speciální kartu, aby se dostali do počítačové místnosti.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
direct access,
direct access to [sb]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(without intermediary)přímý přístup příd + m
 She has direct access to the prime minister.
direct access,
direct access to [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(without intervening places)přímý přístup příd + m
 A gate at the end of the garden gives direct access to the beach.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"access" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: access the [internet, forum, system, web], [suitable, essential] access (to), access the [information, material, document, database], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "access":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'access'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.