accept

Listen:
 [ækˈsɛpt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive)převzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přebírat ned
 She accepted the shipment from the deliveryman.
 Převzala zásilku od poslíčka.
accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive with approval)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She accepted the explanation.
 Přijala vysvětlení.
accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (as payment) (platba)přijímat ned
  (platba)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We accept cash and credit cards as payment for merchandise.
 Přijímáme hotovost i platební karty.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Pokladní odmítla přijmout pětitisícovku za dva balíčky žvýkaček a jedno mýdlo, protože právě otevřela a neměla dost bankovek na vydání.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consent to)souhlasit s ned + předl
  akceptovat ned
 The losing army accepted the terms of surrender.
 Prohrávající armáda souhlasila s podmínkami kapitulace.
accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (answer affirmatively)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He accepted the invitation to the party.
 Přijal pozvání na večírek.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (believe)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uvěřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I can't accept your excuse; it doesn't make sense.
 Nemohu přijmout tvůj důvod, protože nedává smysl.
accept [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: approve of)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her father never really accepted her boyfriend.
 Její otec nikdy nepřijal jejího přítele.
accept viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accept a gift, offering) (dar)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When offered a meal by your host, it is polite to accept.
 Když vám hostitel nabídne jídlo, je slušností jej přijmout.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate: an insert)sedět, pasovat ned
  hodit se ned
 This lamp only accepts specialized light bulbs.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"accept" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: accept the [terms, contract, outcome, facts], accept the [position, invitation, award, offer], I cannot accept your [invitation, description], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "accept":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'accept'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.