accent

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈæksənt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n. ˈæksɛnt; v. also ækˈsɛnt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n. aksent; v. aksent, ak sent)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice: foreign, regional)přízvuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Although she has lived in the U.S. for over 20 years, Pilar still speaks with an accent.
 Přestože Pillar už přes 20 let žije v USA, pořád má znatelný přízvuk.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written: diacritical mark) (nad písmenem)znaménko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (nad písmenem)diakritické znaménko příd + s
 Accents are sometimes used over some vowels in French.
 Nad některými francouzskými samohláskami se píše znaménko.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spoken: emphasis on a syllable) (na konkrétní slabice)přízvuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 French female names often have an accent on the second syllable.
 Francouzské ženy mívají často přízvuk na druhé slabice.
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emphasis)důraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zdůraznění, zvýraznění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The accent of this workshop is on organic gardening methods.
 Tento seminář klade důraz na organické metody zahradničení.
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add to letter)opatřit znaménkem dok + s
 Make sure you accent the "e" when you write the word "risqué."
 Pamatuj, že při psaní slova „risqué“ bys měl písmeno „e“ opatřit znaménkem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinctive quality)důraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The skirt was black with red ribbon accents.
accent n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (that stands out)zdůrazňující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  akcentující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
accent vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add flair)zdůraznit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zdůrazňovat ned
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accentuate, emphasize)zdůraznit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is important to accent this point.
accent [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (syllable: emphasize) (na konkrétní slabiku)dát přízvuk dok + m
 You should accent the first syllable in the word "lightning."
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
acute accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diacritical mark) (diakritické znaménko)čárka
 In the word passé, we put an acute accent over the "e".
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"accent" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [forget, remember] the accent mark, has a [thick, slight, undetectable] accent, (still) speaks with a [thick] accent, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "accent":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'accent'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.