abstract

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations adjective: /ˈæbstrækt/, verb: /æbˈstrækt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/adj. æbˈstrækt, ˈæbstrækt; n. ˈæbstrækt; v. æbˈstrækt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adj. ab strakt, abstrakt; n. abstrakt; v. ab strakt for 1114, abstrakt for 15)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not concrete)abstraktní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm very practical and I didn't like their abstract approach.
 Jsem velmi praktický a nelíbil se mi jejich abstraktní přístup.
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not practical)teoretický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  abstraktní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Thinking about the problem in an abstract way will not solve it; we need to discuss practical solutions.
 Teoretická rozprava o problému nám jej nepomůže vyřešit; potřebujeme praktické řešení.
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (art: non-representational) (v umění)abstraktní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The office is decorated with abstract paintings.
 Pracovnu zdobí abstraktní obrazy.
abstract nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (summary of text) (shrnutí textu)obsah, výtah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (shrnutí textu)abstrakt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The abstract looked interesting so I downloaded the paper.
 Abstrakt vypadal zajímavě, tak jsem si stáhnul celou práci.
abstract vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)odebrat, odejmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odstranit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
abstract [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (condense, summarize in writing)shrnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zestručnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The handout will abstract the main points of the speech.
 Výtah shrnuje hlavní body přednášky.
abstract [sth] from [sth] vtr + prep (consider out of practical context)oddělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is difficult to abstract Baroque music from its religious context.
 Je těžké oddělit barokní hudbu od jejího náboženského kontextu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not real)teoretický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  abstraktní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (undefined)neurčený, nevymezený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neurčitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
abstract nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-representational artwork) (v umění)abstrakce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Lately abstracts have not been popular at auctions.
abstract [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain [sth] from a source)získat z dok + předl
 The data is abstracted from online news stories.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"abstract" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: check the abstract to [see, find], [read, skim] the abstract before, See the abstract for [more, further] information., více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "abstract":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'abstract'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.