absorbing

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əbˈzɔːrbɪŋ/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/æbˈsɔrbɪŋ, -ˈzɔr-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ab sôrbing, -zôr-)


Na této stránce: absorbing, absorb

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
absorbing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (interesting, engrossing)poutavý, zajímavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This is such an absorbing book, I don't want to put it down.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soak up: liquid) (tekutinu)vstřebat, pohltit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (tekutinu)absorbovat ned
 The towel absorbed the excess water.
 Ručník vstřebal (or: pohltil) přebytečnou vodu.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: take in without echo) (zvuk)pohlcovat ned
 The walls of this room absorb sound.
 Stěny místnosti pohlcují zvuk.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soften: impact)zmírnit, ztlumit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take on: ideas) (myšlenky)vstřebat, strávit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (myšlenky)zpracovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The students absorbed the professor's radical ideas.
 Studenti vstřebali profesorovy radikální názory.
absorb [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (assimilate)pohltit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  začlenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The corporation gradually absorbed the smaller firms in the area.
 Korporace postupně pohltila menší podniky v okolí.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (consume)pohlcovat ned
 If demand continues to absorb the available supply at this rate, we are headed for disaster.
 Pokud poptávka nepřestane pohlcovat nabídku tímto tempem, bude to velký problém.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take in: info, experience) (informaci)vstřebat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (informaci)absorbovat ned
 
Další překlady
AngličtinaČeština
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pay for)splatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zaplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His company absorbed the losses of the business it acquired.
absorb [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (interest)vzbudit zájem dok + m
  upoutat pozornost dok + ž
  zaujmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The latest novel in the series absorbed readers.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"absorbing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "absorbing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'absorbing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.