absorbed

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əbˈzɔːrbd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/æbˈsɔrbd, -ˈzɔrbd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ab sôrbd, -zôrbd)


Na této stránce: absorbed, absorb

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
absorbed in [sth] adj + prep figurative (person: concentrating) (přeneseně: studia apod.)ponořený do příd + předl
  (studia apod.)zabraný do příd + předl
  (studiem apod.)pohlcený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was so absorbed in the novel that she didn't hear the telephone ring.
absorbed in doing [sth] adj + prep figurative (person: engrossed in)ponořený do, zabraný do příd + předl
  pohlcený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Fiona was absorbed in painting a portrait.
be absorbed into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be integrated, assimilated) (dav apod.)pohltit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police lost sight of Tom when he was absorbed into the crowd.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soak up: liquid) (tekutinu)vstřebat, pohltit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (tekutinu)absorbovat ned
 The towel absorbed the excess water.
 Ručník vstřebal (or: pohltil) přebytečnou vodu.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: take in without echo) (zvuk)pohlcovat ned
 The walls of this room absorb sound.
 Stěny místnosti pohlcují zvuk.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soften: impact)zmírnit, ztlumit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take on: ideas) (myšlenky)vstřebat, strávit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (myšlenky)zpracovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The students absorbed the professor's radical ideas.
 Studenti vstřebali profesorovy radikální názory.
absorb [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (assimilate)pohltit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  začlenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The corporation gradually absorbed the smaller firms in the area.
 Korporace postupně pohltila menší podniky v okolí.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (consume)pohlcovat ned
 If demand continues to absorb the available supply at this rate, we are headed for disaster.
 Pokud poptávka nepřestane pohlcovat nabídku tímto tempem, bude to velký problém.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take in: info, experience) (informaci)vstřebat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (informaci)absorbovat ned
 
Další překlady
AngličtinaČeština
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pay for)splatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zaplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His company absorbed the losses of the business it acquired.
absorb [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (interest)vzbudit zájem dok + m
  upoutat pozornost dok + ž
  zaujmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The latest novel in the series absorbed readers.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
absorbed | absorb
AngličtinaČeština
self-absorbed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (selfish, narcissistic)egocentrický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  narcistický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
totally absorbed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (engrossed)naprosto zaujatý přísl + příd
  (přeneseně)naprosto ponořený přísl + příd
 The children started playing the game and were soon totally absorbed.
totally absorbed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (soaked up)zcela vsáknutý přísl + příd
 The spilled water was totally absorbed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"absorbed" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "absorbed":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'absorbed'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.