abode

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbəʊd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈboʊd/ ,USA pronunciation: respelling(ə bōd)

From the verb abide: (⇒ conjugate)
abode is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: abode, abide

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
abode nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (home)bydliště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They live in a simple abode of mud and straw.
abode nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (residence, habitation)příbytek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Right of abode in Britain is limited to certain classes of people.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
not abide [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not tolerate)strpět, snést, vystát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  trpět, snášet ned
 I can't abide his smoking in the house. "I won't abide insolence or bad behaviour," said the schoolteacher.
 Nestrpím (or: nesnesu), aby kouřil v domě.
abide viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literary, archaic (continue)setrvávat, zůstávat ned
  setrvat, zůstat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
abide viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literary, archaic (live)bydlet ned
  přebývat ned
 The old man abides in a cabin in the woods.
 Stařec bydlí v lesní chatě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"abode" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "abode":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'abode'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.