abandoned

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbændənd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbændənd/ ,USA pronunciation: respelling(ə bandənd)


Na této stránce: abandoned, abandon

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (left forever)opuštěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There are several abandoned farms in the area.
 V okolí je několik opuštěných farem.
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: deserted by others) (člověk)opuštěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The abandoned child was taken in by a nearby family.
 Opuštěného dítěte se ujala rodina opodál.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained)nespoutaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nevázaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nezřízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She heard the joyful, abandoned laughter of children at play.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, pet: leave forever) (navždy)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: navždy opustit)nechat osudu, zanechat osudu dok + m
 Jack abandoned his girlfriend and never spoke to her again.
 Jack opustil svoji přítelkyni a už nikdy s ní nepromluvil.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect) (místo)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (z místa)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The family abandoned their house and fled the country.
 Rodina opustila dům a utekla ze země.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave) (něco někde)nechat, zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Susan abandoned her book on the train.
 Susan nechala svoji knihu ve vlaku.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop doing, working on [sth](zastavit činnost)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zastavit činnost)nechat, zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zastavit činnost)ustat v dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I won't abandon this project; I plan to see it through to the end.
 Nepřestanu pracovat na tomto projektu; chci ho dodělat.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of moderation)bezstarostnost, nenucenost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The hungry diners tucked into the meal with abandon.
 Hladoví hosté se s nenuceností pustili do jídla.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)zřeknout se, zříci se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  upustit od dok + předl
  (něčeho)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"abandoned" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [house] is now abandoned, has been abandoned for [five years], has been abandoned since [1989], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "abandoned":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'abandoned'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.