abandon

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbændən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbændən/ ,USA pronunciation: respelling(ə bandən)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, pet: leave forever) (navždy)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: navždy opustit)nechat osudu, zanechat osudu dok + m
 Jack abandoned his girlfriend and never spoke to her again.
 Jack opustil svoji přítelkyni a už nikdy s ní nepromluvil.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect) (místo)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (z místa)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The family abandoned their house and fled the country.
 Rodina opustila dům a utekla ze země.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave) (něco někde)nechat, zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Susan abandoned her book on the train.
 Susan nechala svoji knihu ve vlaku.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop doing, working on [sth](zastavit činnost)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zastavit činnost)nechat, zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zastavit činnost)ustat v dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I won't abandon this project; I plan to see it through to the end.
 Nepřestanu pracovat na tomto projektu; chci ho dodělat.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of moderation)bezstarostnost, nenucenost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The hungry diners tucked into the meal with abandon.
 Hladoví hosté se s nenuceností pustili do jídla.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)zřeknout se, zříci se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  upustit od dok + předl
  (něčeho)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
abandon hope vtr + n (give up all hope forever)vzdát se naděje dok + ž
 The relatives of the missing say they are not ready to abandon hope.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"abandon" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [drink, sing, dance, play] with wild abandon, [drink] with careless abandon, [drink] with reckless abandon, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "abandon":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'abandon'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.