WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

a rivederci

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ä′ rē ve derchē)


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "a".

Podívejte se také na: rivederci

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
a indef artindefinite article: a, an (indefinite article)nějaký zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  -
Poznámka: V češtině členy nepoužíváme. Neurčitý člen můžeme přeložit pomocí "nějaký", chceme-li neurčitost zdůraznit.
 There's a monster under my bed.
 Mám pod postelí nějaké strašidlo!
 Mám pod postelí strašidlo.
A,
a
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(first letter of alphabet) (písmeno)a spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  áčko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There are two a's in the name "Anna".
 Ve jméně Anna jsou dvě písmena a.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Musím nechat spravit firemní štít, protože z „áčka“ a z „emka“ se začala odloupávat barva.
a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one: before a number) (před číslem)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  (před číslem)-
 He must have a thousand books.
 Musí mít alespoň jeden tisíc knížek.
a,
an
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] hypothetical, non-specific) (před něčím hypotetickým)-
 I like a challenge.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
a indef artindefinite article: a, an (person called) (člověk)nějaký zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 A Mr Smith asked to speak to you.
 Nějaký pan Smith požádal, aby s vámi mohl mluvit.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grade) (známka)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (známka)áčko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I got an "A" in my history test.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: note) (nota)a spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The song begins on an A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: key) (akord A dur)A spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They're playing Grieg's piano concerto in A-minor tonight.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood type) (krevní skupina)A spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 My blood type is A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(indicating a subdivision) (oddíl v seznamu)a spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 What's the answer to question 3a?
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicating house number) (část domovního čísla)A spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Who lived at 221A Baker Street?
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (answer) (odpověď)odp. zkr
 Q: Who wrote "Hamlet"? A: William Shakespeare.
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: not, without)ne-, a- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  bez předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 For example: apolitical, arrhythmia
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (on, towards)směrem k m + předl
 For example: aback, aside
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: in the state of)ve stavu předl + m
  (vlivem)pod předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 For example: afire, asleep
a,
an
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(per, every, each) (za časový úsek)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (po kusech)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
Poznámka: "an" is used before a vowel sound
 The speed limit in residential areas is 30 miles an hour.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (a little)malinko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Run around a bit and you'll soon warm up.
 Malinko se proběhni a hned ti bude teplo.
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (slightly)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (neformální)kapánet, drobátko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's a bit cold in here!
 Je tu kapánek (or: drobátko) zima!
a cappella advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Italian (sing: without instruments) (v hudbě)a cappella fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The piece is usually orchestral but they performed it a cappella.
a cappella adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Italian (singing: no instruments) (v hudbě)a cappella fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Gregorian chant is usually a cappella singing.
a dab hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (skilled person)šikovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorově)šikula mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Could you help me roll this pastry? I hear you're a dab hand in the kitchen.
a dab hand at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person skilled at [sth])šikovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorově)šikula mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My sister's coming to put up some shelves for me. She's a dab hand at DIY.
be a far cry from [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (very different from)být velmi odlišný od ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být zcela jiný než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Life in Canada is a far cry from what she's used to in Haiti.
a few times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on several occasions)párkrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  několikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 That boy has come over a few times and always behaved himself.
a few times advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with several repetitions)párkrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  několikrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 After you do it a few times it doesn't seem so terrible.
a fortiori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Latin (argument: stronger reason) (formální)a fortiori fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (argumentace)tím spíše záj + přísl
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)překlad není dostupný
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)překlad není dostupný
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)překlad není dostupný
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bargain)výhodná koupě příd + ž
 I chose the car because it was reliable and a great deal.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
 Musím toho do konce semestru ještě hodně stihnout.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (intenzifikátor)velký, výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I value your input a great deal.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(considerably)o hodně předl + přísl
  výrazně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm feeling a great deal better since I ate some soup.
 Cítím se o hodně líp, dal jsem si totiž polévku.
a great time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fun, enjoyment)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  příjemně strávený čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Thanks so much for inviting me; I had a great time!
a job well done nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task that is performed well)dobře odvedená práce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Congratulations on a job well done!
a la,
à la
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Gallicism (in the style of) (z FJ)à la příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ve stylu předl + m
  jako spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 He swears a lot when he's angry, a la Gordon Ramsay.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." French (ordering dishes: individually)výběr z menu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podle jídelního lístku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Rather than choosing the set lunch, she decided to order à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (menu items: priced individually)jednotlivě naceněný přísl + příd
 The restaurant offers a wide selection of à la carte menu items.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, French (choosing, buying: individually)vybraný ze seznamu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Customers can download songs à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, French (can be purchased individually)jednotlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The website allows people to make à la carte purchases.
a la mode,
à la mode
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
Gallicism (fashionable, in fashion)módní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  stylový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
a la mode,
à la mode,
alamode
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, Gallicism (with ice cream)se zmrzlinou předl + ž
 I ordered a piece of pie a la mode.
 Objednala jsem si koláč se zmrzlinou.
A level nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, often plural (Advanced level: exam) (britský ekvivalent maturity)-
Poznámka: nemá český ekvivalent
 Graham failed all his A levels so was unable to get into university.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malé množství příd + s
 I just want a little salt on my potatoes.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)zakrátko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  krátce, chvilku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'll be there in a little.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malé množství příd + s
 Chocolate? I'll just have a little.
a little bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small amount)trošička ž zdrob
  špetka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There wasn't enough salt in the soup so I added a little bit. Could I please have a little bit of cheese?
 V polévce nebylo dost soli, tak jsem ji trošičku přisolila.
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malinko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.
a little more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small additional quantity) (množství)ještě trochu přísl + přísl
 I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.
a little more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly more) (množství)trochu více přísl + přísl
  (množství)o něco více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 May I have a little more tea, please?
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short while longer) (časově)ještě trochu déle fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The girls asked her mother if she could continue playing outside a little more.
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly more often) (časově)o něco více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  častěji příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You need to exercise a little more if you want to get fit.
a load of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (great quantity) (hovor.: hodně)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovor.: hodně)mraky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 I'll cook up a load of chicken legs and we can take them on our picnic.
 Udělám hromadu kuřecích stehýnek a můžeme si je vzít na piknik.
a long time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a considerable period)dlouho příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  douhá doba příd + ž
 It's a long time since we last met.
 Už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli.
a long time ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distant past)dávno
 A long time ago, my ancestors settled in this land.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distance)v dálce předl + ž
 A long way off, you could just see the lights from a distant village.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (distant, far away) (místně)daleko od přísl + předl
 Those birds are swimming a long way off shore, so you'll need a telescope to see them.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, colloquial (in the distant future) (časově)daleko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 My sixtieth birthday is still a long way off.
a lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large quantity) (hovor.: velké množství)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovor., přen.: velké množství)mraky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
a lot of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (many, much)hodně, mnoho, moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There were a lot of children in the swimming pool. They made a lot of noise.
a lot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (greatly)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  výrazně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
a lot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (often, at length)moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  příliš příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She talks a lot without saying anything important.
 Moc mluví, aniž by cokoliv zásadního řekla.
a lot more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greater amount)větší množství příd + s
  daleko více přísl + přísl
 A banker makes a lot more than a teacher.
a lot more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greater number)vyšší číslo příd + s
  daleko více přísl + přísl
 A few hundred is a lot more than a couple dozen.
a lot more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater amount)daleko více přísl + přísl
  o hodně více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I need a lot more flour to make this dough.
a lot more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater number)daleko více přísl + přísl
  o hodně více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 A lot more people are taking up cycling these days.
a lot more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to greater degree)daleko více přísl + přísl
  o hodně více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Your foot bends a lot more when you run.
a lot of fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] very entertaining)hodně zábavy, hodně legrace přísl + ž
 Thank you for inviting me to your party. I had a lot of fun.
a matter of time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] which will happen eventually)otázka času ž + m
 They've been dating for 5 years, so it's only a matter of time before he proposes.
a millstone around your neck (US),
a millstone round your neck (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative (burden: mental or emotional) (přeneseně: nechtěná zátěž)koule u nohy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
a mite advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (hovorově)drobet příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Aren't you a mite too old to be watching cartoons?
a monument to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (example, evidence) (něčeho)příklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 His last film was a monument to stupidity and bad taste.
a nice little earner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang ([sth] which generates income)něco co vydělává fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.
a nose for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (instinctive ability to detect [sth](přeneseně)mít nos na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He has a great nose for good books.
 Má nos na dobré knihy.
a number of nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (some, several)několik číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 He has broken the rules a number of times.
a piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional (a distance, a way) (kus cesty, značná vzdálenost)kus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The farm is down the road a piece.
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative, informal (unusual character, individual) (o neobvyklém člověku)opravdu někdo přísl + záj
  (o přitažlivém člověku)vážně kus přísl + m
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative, informal (unpleasant, difficult person) (hovorový výraz: protivný člověk)dáreček m zdrob
 Tommy's a real piece of work; I heard he blamed his mistake on the boss.
a posteriori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (law, logic: from experience) (formální)a posteriori fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hypothetical, deductive)apriorní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (z latiny)a priori přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
a priori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by deduction)apriorně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (z latiny)a priori příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted without question) (z latiny: bez ptaní)a priori příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This sentence is not a translation of the original sentence. Je jedno, koho si domů přivedeš, rodičům se bude vždy a priori nelíbit.
a quarter past exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes after)čtvrt na
 He arrived at a quarter past nine.
a quarter till [sth],
a quarter 'til [sth] (US),
a quarter to [sth],
quarter to [sth] (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(15 minutes before the hour)tři čtvrtě na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'll meet you at a quarter till one... in the afternoon, of course.
a quarter till,
a quarter 'til (US),
a quarter to,
quarter to (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (15 minutes before the hour)tři čtvrtě na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
a quarter to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes before)tři čtvrtě na, tři čtvrti na
 It's almost a quarter to five; we're running late.
A road,
A-road
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(main traffic route)silnice I. třídy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 A motorist was caught doing almost double the 70-mph limit on an A road in Worcestershire.
a shell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (weakened person) (přeneseně: nezvykle slabý výkon)stín mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is just a shell of his former self.
a smidgen,
a smidgin,
a smidgeon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount)kousíček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  malinko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 If you're asking about the cake, I want just a smidgen.
 Jestli se ptáš na ten dort, tak si dám jen kousíček.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount of [sth])drobátko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malinko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  trošička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She added a smidgen of cinnamon to the pie.
 Přidala do koláče drobátko skořice.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (tiny amount) (přen.: malé množství)zrnko s zdrob
 It's a cliché, but there's a smidgen of truth in it.
 Jen tak se to říká, ale je v tom zrnko pravdy.
a sobering thought nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reminder of harsh reality)přivedení k rozumu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně)vystřízlivění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It's a sobering thought that thousands of graduates will never find a job.
a stone's throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (short distance) (přeneseně: krátká vzdálenost)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The distance from our house to hers is a stone's throw.
a stone's throw away exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (nearby) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The shop is just a stone's throw from my house.
a tall order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (challenge, demanding task) (těžký úkol)oříšek
 It is a tall order to win the competition.
a thing of beauty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] impressive)dílo krásy spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  krásná věc příd + ž
 The painting is a thing of beauty.
 Ten obraz je dílem krásy.
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] obsolete)starý předmět, zastaralý předmět příd + m
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] no longer a problem)problém patřící minulosti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vyřešený problém příd + m
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money) (hovor.: hodně peněz)pěkná sumička příd + ž zdrob
a time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a period, a while)chvíle žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  doba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Come and sit with me for a time.
a ton of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (large quantity)strašně moc přísl + přísl
 I have a ton of work to do this week.
a ton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional, slang (speed: 100 miles an hour)stovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  sto číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Bill was doing a ton on the motorway, when he got pulled over by the police.
 Bill to na dálnici vytáhl na stovku mil za hodinu, než ho zastavila policie.
a wealth of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant amount of [sth])velké množství příd + s
  (mnoho)široká škála příd + ž
 There's a wealth of reasons why you should stay.
a wee bit,
a wee bit of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, informal (small amount) (hovorový výraz)ždibec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  špetka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I'm not much of a drinker but I'll have just a wee bit of whisky.
a wee bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (little, slightly)trochu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  mírně, jemně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Mexican food is a wee bit spicier than I'm used to.
a while ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (short time in the past)před chvílí předl + ž
  nedávno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  před nedávnem předl + s
 A while ago I went on vacation to Cancun.
a world of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (a great amount of [sth])obrovské množství příd + s
 There is a world of difference between their politics.
A-bomb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (atomic bomb)atomová bomba příd + ž
 The U.S. detonated the first A-bomb near Alamogordo, New Mexico.
a.k.a.,
aka,
A.K.A.,
AKA.
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
initialism (also known as)alias příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 William H. Bonney, a.k.a. Billy the Kid, was a 19th-century American outlaw.
a/c,
A/C,
AC
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (air conditioning)klimatizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)klima žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
a/c nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, abbreviation (account)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (bankovní účet)b.ú. zkr
AD,
A.D.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Latin, initialism (anno domini: year) (knižně, zastarale)léta Páně s mn + m
  (knižně, zastarale)LP, L.P. zkr
 The Roman Emperor Domitian ruled Britain briefly in 271 AD.
 Římský císař Domitian krátce vládl Británii léta páně 271 n.l.
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po chvíli předl + ž
  chvíli poté ž + přísl
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "a rivederci":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'a rivederci'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.