WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malé množství příd + s
 I just want a little salt on my potatoes.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)zakrátko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  krátce, chvilku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'll be there in a little.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)trochu, trošku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malé množství příd + s
 Chocolate? I'll just have a little.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a little bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small amount)trošička ž zdrob
  špetka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There wasn't enough salt in the soup so I added a little bit. Could I please have a little bit of cheese?
 V polévce nebylo dost soli, tak jsem ji trošičku přisolila.
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  malinko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.
a little more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small additional quantity) (množství)ještě trochu přísl + přísl
 I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.
a little more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly more) (množství)trochu více přísl + přísl
  (množství)o něco více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 May I have a little more tea, please?
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short while longer) (časově)ještě trochu déle fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The girls asked her mother if she could continue playing outside a little more.
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly more often) (časově)o něco více fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  častěji příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You need to exercise a little more if you want to get fit.
have a little talk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss [sth] sensitive)vážně si promluvit
 Young lady, I think it's time you and I had a little talk.
in a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (soon)za chviličku
 Please set the table because dinner will be ready in a little bit.
in a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za chviličku
 Olivia said that she would be there in a little while.
quite a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (striking, outstanding)docela hodně
 Jackie was quite a little dancer when she was young.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"a little" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a little (bit) scared, [have, like] a little [brandy, coffee, cake], can I have a little more?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "a little":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'a little'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.