Samaritan

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/səˈmærɪtən/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sə mari tn)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Samaritan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (Bible: person from Samaria)Samaritán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The Samaritans are a group of people who appear in the Bible.
 Samaritáni jsou skupinou lidí, která vystupuje v Bibli.
Samaritan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (helpful person) (přeneseně)samaritán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Always a Samaritan, Joey helped the old woman cross the street.
 Joey pomohl stařence přes ulici. Vždycky to byl samaritán.
the Samaritans nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (telephone counselling organisation)linka důvěry ž + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Good Samaritan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Biblical character) (Bible)milosrdný Samaritán příd + m vl jm
 The pastor preached about the Good Samaritan today.
Good Samaritan,
good samaritan
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (helpful person)dobrá duše příd + ž
  samaritán, samaritánka m, ž
 When I got a flat tire, a couple of good samaritans came by and changed my tire for me.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "Samaritan":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'Samaritan'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.