SALT

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'salt', 'SALT': /ˈsɔːlt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/sɔlt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'salt', 'SALT': (sôlt)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seasoning)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Can you pass the salt, please?
 Můžete mi prosím podat sůl?
salt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add salt to)posolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  solit ned
 He salted his steak.
 Posolil si steak.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Neměl bys tolik solit, víš, že to není zdravé.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cured with salt)solený, nasolený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I love salt fish, but my brother hates it.
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (containing salt)slaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This fish lives only in salt water.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sodium chloride) (chlorid sodný)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Common salt is a naturally-occurring compound of sodium.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preservative) (konzervant)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Put salt on the meat to keep it from rotting.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical compound) (chemická sloučenina)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There is no net charge, positive or negative, in a salt.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, figurative (wit, piquant element) (přeneseně: vtip, důvtip)koření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Let's add some salt to this dry dialogue.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sailor) (hovorový výraz)mořský vlk příd + m
 The old salt had been sailing for over forty years.
 Ten starý mořský vlk se už plaví víc než čtyřicet let.
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cure) (maso, šunku)solit, nasolovat ned
 That producer salts the best hams around.
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (introduce fraudulently) (přeneseně)posypat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They salted the mine with gold nuggets to swindle potential investors.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Epsom salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (magnesium crystals)síran hořečnatý m + příd
 He takes Epsom salts as a remedy for indigestion.
grain of salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (salt crystal)zrnko soli s + ž
 The sand was fine but not powdery, like grains of salt.
salt and pepper,
salt-and-pepper
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (hair colour: grey and white) (vlasy)šedobílý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: vlasy)protkaný stříbrem příd + s
 She was about fifty and had salt and pepper hair.
salt of the earth,
the salt of the earth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (person: good, decent)dobrý člověk příd + m
 He's the salt of the earth and would help anyone who asked him.
salt of the earth,
the salt of the earth
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
figurative (people: good, decent)dobří lidé příd + m mn
 The salt of the earth are those people who behave decently and work hard.
salt water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water with high salt content)slaná voda příd + ž
 Chesapeake Bay is a mix of fresh water from the rivers and salt water from the ocean. This fish only lives in salt water.
salt water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (saline solution)solný roztok příd + m
 My dentist recommended I gargle with salt water after my extraction.
saltcellar,
salt cellar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shaker for table salt)slánka, solnička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The table was empty except for the saltcellar and pepper mill.
 Na stole nebylo nic kromě slánky a mlýnku na pepř.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"SALT" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "SALT":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'SALT'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.