WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

Join the club!


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "join".

Podívejte se také na: Join | the | club!

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
join [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (socially) (někým, v rámci soc. interakce)jít s dok + předl
  (někomu)připojit se k dok + předl
 We are going to see a movie tonight. Would you like to join us?
 Jdeme dneska do kina. Nechceš jít s námi?
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (connect) (dát k sobě)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát dohromady dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He joined the two puzzle pieces together.
 Spojil dva dílky puzzle.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become a member of) (členství)vstoupit do dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zejména instituce)přistoupit k, přidat se k dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She joined the chess club.
 Vstoupila do šachového klubu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. USA nepřistoupily ke Kjótskému protokolu.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (participate in)zúčastnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  participovat na ned + předl
 We joined the search for the missing children.
 Zúčastnili jsme se pátrání po těch zmizelých dětech.
join with [sb],
join with [sb] to do [sth]
vi + prep
(cooperate)dát se dohromady dok + přísl
  spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Business leaders have joined with the government to fight poverty.
 Kapitáni průmyslu se dali dohromady za účelem boje proti chudobě.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
join nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where things are attached) (místo propojení)spoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The join is where two pieces are connected.
join viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be united) (dva kusy dohromady apod.)spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dva kusy dohromady apod.)propojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 These two pieces join.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (unite) (dát k sobě ruce apod.)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The priest joined the hands of the bride and groom.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take part in: an activity) (aktivně do nějaké činnosti)zapojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (aktivně do nějaké činnosti)angažovat se ned
 To join our campaign, please sign up at our website.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
join in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (participate)připojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zapojit se, přidat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Don't worry if the discussion has already begun, you may still join in whenever you wish.
join in [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (participate in)připojit se k dok + předl
  zapojit se do, přidat se do dok + předl
 We should ask the other students to join in our activities.
join [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (connect)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
join up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (enrol, register)registrovat se ned
  (někam)zapsat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gym is offering a special to get new clients to join up.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
join forces vtr + npl (unite for a common purpose)spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spojit síly dok + ž mn
  dát se dohromady dok + přísl
 All the countries of the world need to join forces to combat global warming. Jackson suggested that we join forces to encourage some of the younger students in the club to speak up during the meetings.
join us interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (register with our organization)připojit se k nám dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zaregistrovat se k nám dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Please join us, and help put an end to hunger in our time.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "Join the club!":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'Join the club!'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.