IV

US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈaɪˈvi/ ,USA pronunciation: respelling)

Inflections of 'IV' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.):
IVs
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
IV's
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
Na této stránce: IV, fourth
'IV' je jiný výraz pro 'fourth'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'IV' is an alternate term for 'fourth'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
IV nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (intravenous drip, line) (hovor.: nitrožilní výživa)kapačka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Když jsem dorazil na pohotovost, dali mě okamžitě na kapačku.
IV adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." abbreviation (intravenous)nitrožilní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  intravenózní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fourth,
4th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(4th in a series or list) (položka v seznamu apod.)čtvrtý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Kate was the fourth person in line.
fourth,
4th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in race, competition: placed 4th) (sport: umístění)čtvrtý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
fourth,
4th
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(race, competition: in 4th place)čtvrtý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Ron came fourth in the race.
fourth,
4th
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(item, person: 4th in series, list)čtvrtý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Neil Armstrong was the first person to step onto the moon; Alan Bean was the fourth.
fourth,
4th,
the fourth,
the 4th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in a series, list: 4th item, person) (v pořadí)čtvrtý mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I can remember the first three rules but I've forgotten the fourth.
fourth,
a fourth,
one fourth,
1/4
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: fourth part, quarter)čtvrtina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)čtvrtka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a fourth" is used generally; "one fourth" is used to emphasize the precise amount
 A fourth of the company's profits are donated to a charity.
fourth,
a fourth,
one-fourth,
1/4
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(extent: 1/4, a quarter)z jedné čtvrtiny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: "a fourth" is used generally; "one-fourth" is used to emphasize the precise amount
fourth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical interval) (v hudbě)subdominanta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The conductor asked the clarinetist to play a fourth above tonic.
the fourth,
the 4th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fourth day of the month) (v daném měsíci)čtvrtého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
the fourth of,
4th,
4th of,
the 4th,
the 4th of
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (fourth day of specified month) (v daném měsíci)čtvrtého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The written form "4 June" may also be used.
 Tom has a dentist appointment on the fourth of June.
the Fourth,
IV
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(4th monarch with specified name) (panovník)čtvrtý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: 'IV' is spoken as "the Fourth"
 Louis IV took the throne in 939 CE.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
the Fourth,
the 4th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (Fourth of July) (Den nezávislosti v USA)čtvrtého července čísl + m
 There will be neighborhood barbecue on the Fourth.
fourth,
4th,
fourth gear,
4th gear
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(4th automobile gear) (rychlost u automobilu)čtyřka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Fourth,
4th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: 4th symphony, etc.) (v hudbě: symfonie apod.)čtvrtá číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "IV":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'IV'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.