ID

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'ID': /ˌaɪˈdiː/; 'id': /'ɪd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ɪd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'ID': (ī); 'id': (id)Inflections of 'ID' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.):
IDs
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (Abbreviation for identification, identification documents, or identity only)
ID's
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (Abbreviation for identification, identification documents, or identity only)
Inflections of 'id' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": ids (Psychology)
Inflections of 'ID' (v): (⇒ conjugate)
ID's
v 3rd person singular
IDing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ID'ing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ID'd
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
IDed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ID'ed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ID'd
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
IDed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
ID'ed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: ID, id, I'd

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ID nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (identification) (identifikace člověka)totožnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The police got an ID on their suspect.
ID nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (identity)totožnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  identita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You need two documents to prove your ID in order to open a bank account.
ID nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, abbreviation (identification documents)doklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorově)občanka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  občanský průkaz příd + m
 When stopped by the police, it's important to have your ID with you.
ID [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal, abbreviation (identify [sb](někoho)identifikovat ned
 The witness tried, but couldn't ID the suspect.
ID [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal, abbreviation (ask [sb] for identification) (požádat o prokázání totožnosti)legitimovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The owner of the liquor store always ID's me, even though he knows I'm 22.
 Majitel prodejny lihovin mě vždycky legitimuje, i když ví, že je mi 22.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
ID adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." abbreviation (medical: intradermal) (zkr.: intradermální)i.d. přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Susan decided to get ID cosmetics injected into her skin because she was tired of always doing her makeup.
ID nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, abbreviation (US state: Idaho) (zkr.: Idaho)ID spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
id,
the id
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(psychology) (Freud: podvědomí)id mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (Freud: podvědomí)ono spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They talked about Freud at school, and now every time he does something wrong, he says his id made him do it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
I'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I would) (podmiňovací způsob)bych částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
  (budoucí čas v minulosti)-
 I'd like to get married this year.
I'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I had) (předminulý čas)-
 I'd been to France before, but this was the first time I'd visited Paris.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
ID | id | I'd
AngličtinaČeština
ID card,
I.D. card
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, abbreviation (identity card)občanský průkaz příd + m
  (hovorový výraz)občanka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You'll need to show your ID card to get in.
identity card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal document)průkaz totožnosti m + ž
  občanský průkaz příd + m
 The British government is planning to introduce identity cards for all citizens.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"ID" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: your ID [photo, picture], an ID number, an ID [badge, card], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "ID":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'ID'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.