I

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'I', 'i': /ˈaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA'I', 'i': /aɪ/ ,USA pronunciation: respelling'I', 'i': (ī)

Na této stránce: I, first
'I' je jiný výraz pro 'first'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'I' is an alternate term for 'first'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
I pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (first person: myself)-
  zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 I love you.
 Miluji tě.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Já jsem nic neudělal, to ona!
i,
I
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ninth letter of alphabet) (písmeno abecedy)i spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (písmeno abecedy)měkké i příd + s
  (hovorový výraz: písmeno abecedy)íčko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The letter "i" is the ninth in the alphabet.
 Písmeno „i“ je deváté v abecedě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
I,
the I
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(psychology: the self) (psychologický pojem)spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 How do we distinguish between I and not-I?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1st in a series or list) (položka na seznamu)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 For many people, Ronaldo would be first on a list of the world's greatest soccer players. I liked the first song best.
 Pro mnoho lidí by byl Ronaldu na seznamu nejlepších fotbalistů na první pozici.
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in race, competition: placed 1st) (závod, soutěž apod.)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 She was first in the spelling competition. The team is currently first in the league.
 Tým je momentálně na prvním místě ligového žebříčku.
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(closest to the front) (nejvíce vpředu)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 We sat in the first row of seats.
 Seděli jsme v první řadě sedadel.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (primary)prvořadý, primární přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The first reason for doing this is to help other people.
 Prvořadým důvodem, proč to děláme, je pomoc ostatním.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before everyone else) (v řadě)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 He walked through the door first, and everyone else followed.
 Prošel dveřmi jako první a ostatní ho následovali.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (firstly: before anything else)nejdříve příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jako první sp + čísl
 What we need to do first is find a place to stay.
 Nejdříve musíme najít místo na přespání.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (firstly: introducing first point)zaprvé příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v prvé řadě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 First, I would like to thank you all for coming.
 V prvé řadě bych vám rád poděkoval za to, že jste přišli.
first,
1st
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(race, competition: in 1st place) (v závodě)na prvním místě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (v závodě)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
first,
1st,
the first,
the 1st
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (in a series, list: 1st item, person) (položka v seznamu)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I like the first better than the second.
 Ten první se mi líbí víc, než ten druhý.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
the first,
the 1st
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(first day of the month) (den v měsíci)prvního číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 We don't get paid again until the first.
the first of,
1st,
1st of,
the 1st,
the 1st of
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (first day of specified month) (v daném měsíci)prvního číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The written form "1 May" may also be used.
 In France, the first of May is a public holiday.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (before all others)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I liked the first song best.
first,
1st,
first gear,
1st gear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lowest automobile gear) (rychlostní stupeň)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Switch to first gear when going up steep hills.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: section leader) (housle apod.)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 She plays first clarinet in the orchestra.
first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: base) (meta v baseballu)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 He didn't make it past first base.
first,
1st
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(first place) (místo v soutěži)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The team is currently first in the league.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for the first time)poprvé příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I first came to New York when I was a little girl.
first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (rather, sooner)raději příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  spíše příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Lie to you? I'd kill my own mother first!
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginning)začátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She was a good worker from the first.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (automotive: first gear) (rychlostní stupeň)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You should put the car in first if you park on a hill.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: section leader) (v orchestru)první housle čísl + pl
 The composer intended the second violinists to contrast with the firsts.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first place in a competition)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  první místo čísl + s
 She's always the first in any competition.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: base) (neformální: první meta v baseballu)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He's on first.
first,
First
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (first-class honors)červený diplom příd + m
 He got a first from Cambridge.
first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commerce: best quality goods)prvotřídní zboží příd + s
 We sell firsts at a slightly higher price than seconds.
the First,
I
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(1st monarch with specified name) (panovník, papež)I. číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: 'I' is spoken as "the First"
 Queen Elizabeth the First was 25 years old when she came to the throne.
First,
1st
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: 1st symphony, etc.) (symfonie)první číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
I | first
AngličtinaČeština
as far as I am concerned,
as far as I'm concerned
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in my opinion)co se mě týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: The contraction would normally be used in speech and informal writing. "I am..." is more formal.
 As far as I'm concerned, that was the best film of the year.
 Co se mě týče, byl to ten nejlepší film tohoto roku.
as far as I am concerned,
as far as I'm concerned
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(as for me, as regards me)co se mě týče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pokud jde o mě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: The contraction would normally be used in speech and informal writing. "I am..." is more formal.
 As far as I'm concerned, I never want to eat another fried alligator steak.
 Co se mě týče, nikdy už nebudu jíst steak z aligátora.
as far as I know advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my knowledge)pokud vím sp + ned
  dle mých informací fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
 Pokud vím, tak ta banka půjčku schválila.
as far as I'm concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in my opinion)podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pokud jde o můj názor fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As far as I'm concerned, he needs no help from us.
 Podle mého názoru od nás žádnou pomoc nepotřebuje.
as I was saying advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to resume after interruption) (navázání při proslovu)jak jsem říkal fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As I was saying before being interrupted, the lady of the house is not home.
chi,
ch'i,
qi
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Chinese medicine: energy) (ve vých. medicíně, boj. uměních)chi žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (ve vých. medicíně, boj. uměních)životní energie příd + ž
 The Qi Gong master trained the students to feel the chi flowing through their bodies.
 Mistr Qi Gong cvičil žáky, aby cítili chi, jak plyne jejich tělem.
 Mistr Qi Gong cvičil žáky, aby cítili životní energii, jak plyne jejich tělem.
How should I know? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (I don't know.)jak to mám vědět?
Poznámka: This response is considered impolite.
 Why are you asking me if it's going to rain tomorrow? How should I know?
I agree interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am of the same opinion)Souhlasím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 “I agree!” Tom said. “You're right!”
I'm fine interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am well)Mám se dobře! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I'm fine! But, how are you? "How are you?" - "I'm fine, thanks!"
I'm fine interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I don't need anything)Nic mi nechybí! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Vše je v pořádku! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I'm fine, thanks! I've got everything I need.
I am from,
I'm from
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(my place of origin is)jsem z ned + předl
Poznámka: "I'm from" is usually used in speech and informal writing. "I am from" is more formal.
 I'm from Poland, though I've lived in London for more than ten years now.
I am going,
I'm going
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(I am about to leave)právě vycházím přísl + ned
  už půjdu přísl + dok
Poznámka: "I'm going" is usually used in speech and informal writing. "I am going" may be used for emphasis to express determination.
 I know I'm late for lunch. I am going now!
I'm good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am satisfied)vše v pořádku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nic mi neschází fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Do you need anything? - No, I'm good.
I am happy,
I'm happy
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(I feel content or satisfied)jsem šťastný ned + příd
  jsem rád ned + příd
Poznámka: "I'm happy" would usually be used in speech and informal writing. "I am happy" is more formal or used for emphasis.
 I'm happy to spend the holidays with my family this year.
I am sorry,
I'm sorry
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(apology)omlouvám se ned
 I am sorry, I made a mistake.
I am sorry,
I'm sorry
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(sympathy)je mi líto fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I am sorry to hear about your mother's accident.
I am sorry for your loss,
I'm sorry for your loss
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
formal (condolences)Upřímnou soustrast! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I'm sorry for your loss; your father will be missed by all who knew him.
I am tired,
I'm tired
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(I feel weary)jsem unavený ned + příd
 I'm tired from jogging all morning.
I beg your pardon v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sorry, excuse me)omluvte mě rozk + záj
  omlouvám se ned
  promiňte rozk
 I beg your pardon, I didn't realise my chair was on your coat.
I believe exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (I think this is true)věřím ned
 He is very intelligent, I believe.
I believe,
I believe that
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(with clause: I think that)myslím si ned
 I believe the class begins on Monday.
I can't wait! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am excited about [sth])Nemohu se dočkat! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "This time next week we'll be on holiday." "I can't wait!"
I daresay,
I daresay that,
I dare say,
I dare say that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(I assume, I think likely)troufám si říci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  předpokládám ned
 I daresay you're hungry after your long walk.
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)nevím zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 There is no point asking me; I do not know. I do not know the answer to that complicated math problem!
I don't care interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (It's not important to me.)Je mi to jedno. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "You can't go out dressed like that; you'll get cold." "I don't care."
I don't know interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (declaration of ignorance)Nevím. ned
 "Who's that woman talking to your brother?" "I don't know."
I don't mind interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I have no preference)Je mi to jedno. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "We can go to the cinema or ten-pin bowling. What do you want to do?" "I don't mind."
I don't mind interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am not upset)Nebude mi vadit, pokud fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I don't mind if you sit beside me.
I don't think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe not)To si nemyslím. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Podle mě ne. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".
I forgot,
I've forgotten
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(I cannot remember)zapomněl jsem dok + pom sl
 I've forgotten your name. Could you remind me?
I got it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I understand)Pochopil jsem to. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chápu. ned
 Ah, I got it. Thanks for the explanation!
I got it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (I have the matter in hand)Postarám se o to. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Don't worry about washing the dishes. I got it.
I guess exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal: followed by clause (I suppose that)řekl bych, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  předpokládám, že ned + sp
 I guess you're right. As we can't disprove that he stayed in all day, I guess we will just have to take his word for it.
I guess interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I suppose so)myslím si, že ano fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  řekl bych, že ano fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "Have you had enough to eat?" "I guess."
I hate you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I dislike you intensely)Nesnáším tě!, Nenávidím tě! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 This is not love! I hate you!
I have to v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (I must, I am obliged to)musím ned
  jsem donucen ned + příč dok
 I have to go now, or I'll miss my train. I don't want to go but I have to.
I know interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am already aware)vím ned
  vím o tom ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I know that! You don't have to explain it to me!
I like it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I find it appealing)líbí se mi to ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 What a lovely dress! I like it.
I like you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I find you appealing)mám tě rád ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  líbíš se mi ned + záj
 I like you. You seem like such a nice person.
I love you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (declaration of strong affection)Mám tě rád. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I love you, Mom!
I love you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (declaration of strong romantic feelings)Miluji tě. ned + záj
 I love you and I want to spend the rest of my life with you.
I love you so much interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (great affection)Velice tě miluji. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Mám tě moc rád. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I love you so much that I can't stand to be apart from you.
I mean exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (that is to say)mám na mysli ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  myslím tím ned + záj
 How are you? I mean, have you recovered completely from your illness?
I miss you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I feel your absence)Scházíš mi., Chybíš mi. ned + záj
 I miss you, my darling. Come home soon.
I need you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am dependent on you)Potřebuji tě! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 John, I don't just love you, I need you!
I say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, dated (well!)překlad není dostupný
 I say, Jeeves! - that was a splendid party, was it not?
I say exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (my opinion is as follows)podle mě předl + záj
  podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  navrhuji ned
 How can our company save money during this recession? I say we stop hiring and freeze salaries.
I see interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I understand)chápu ned
  aha citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 So, you don't like this office? I see. We'll try to get you moved as soon as possible.
I think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe that to be true)myslím, že ano ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 "Is he coming with us?" "I think so, but let me call him to make sure."
I want you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am sexually attracted to you) (sexuálně)Chci tě! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I want you. Let's leave this party and go back to my place.
I will miss you,
I'll miss you
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(I will feel your absence)Budeš mi chybět! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Goodbye, son. I'll miss you.
I wish,
I wish that
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (if only)kéž by část + pom sl
 I wish that we could talk about what's been bothering you.
I wish interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (unfortunately not)bohužel ne část + část
 Did I win the lottery? I wish!
I would like exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." polite (I want)rád bych příd + pom sl
 I would like you to be more involved in the community website.
i.e. advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Latin, abbreviation (id est: that is) (to jest)t.j. zkr
 Only one country, i.e., China, voted against the measure.
I'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I would) (podmiňovací způsob)bych částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
  (budoucí čas v minulosti)-
 I'd like to get married this year.
I'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I had) (předminulý čas)-
 I'd been to France before, but this was the first time I'd visited Paris.
I'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I will) (1. osoba slovesa být, bud. čas)budu dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll eat dinner at 7:00 tonight.
 Budu dnes večeřet v sedm.
"Well,
I'll be damned!",
also US: "Well,
I'll be darned!"
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
potentially offensive, slang (surprise, disbelief) (přeneseně: vyjádření překvapení)no to snad ne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně: vyjádření překvapení)no to mě podrž fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Well, I'll be damned; if it isn't my long-lost sister!
I'll be damned if,
also US: I'll be darned if
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
potentially offensive, slang (defiance) (přeneseně: vyjádření odporování)jen přes mou mrtvolu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'll be damned if I'm going to let you take our son!
I'm contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I am) (1. osoba slovesa být)já jsem záj + ned
 I'm the best waiter in this restaurant.
I'm afraid,
I'm afraid that
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(regretfully)obávám se, že ned + sp
  bohužel částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I'm afraid I didn't do a very good job yesterday. I'm afraid I must go now.
I'm afraid so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, regretfully)Obávám se, že ano. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Bohužel ano. část + část
 "Do I really have to take the test?" "I'm afraid so. It's compulsory."
I'm good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I am well)Mám se dobře. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "How are you?" "I'm good, thanks."
I'm good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I have, have had enough)Mám dost. ned + přísl
 "Would you like another slice of pizza?" "No thanks, I'm good."
I'm sorry interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I apologize)Omlouvám se. dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm sorry for breaking your favorite lamp!
I'm sorry interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I offer my sympathy)mrzí mě, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  je mi líto, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I am sorry for your loss.
I've contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I have) (pomocné sloveso)-
 I've eaten too much. I've been working here for five years.
I've got contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I have, I own)mám ned
 I've got a headache. I've got two cats and three dogs.
ID card,
I.D. card
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, abbreviation (identity card)občanský průkaz příd + m
  (hovorový výraz)občanka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You'll need to show your ID card to get in.
MIA,
M.I.A.
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
initialism (missing in action)nezvěstný v boji fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
so do I interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (me too)já také, já též záj + přísl
 You think he's crazy and so do I!
vi,
v.i.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (grammar: intransitive verb)nepřechodné sloveso příd + s
  intranzitivní sloveso příd + s
 vi is the abbreviation for intransitive verb.
what do I care? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't care)Co je mi po tom? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you want to ruin your life by quitting school, what do I care?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"I" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: I have no idea what you [said, mean], the letter "I", I [like, prefer, hate], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "I":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'I'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.