C

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'C', 'c': /ˈsiː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA'C', 'c': /si/ ,USA pronunciation: respelling'C', 'c': (sē)

Na této stránce: C, Celsius, centigrade
'C' je jiný výraz pro 'Celsius', 'centigrade'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'C' is an alternate term for 'Celsius', 'centigrade'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
C,
c
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(3rd letter of alphabet)C spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Does your surname begin with a C or a K?
 Začíná tvoje příjmení na C nebo na K?
C nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school grade: pass) (známka ve škole)C spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 If I can manage to get a C in physics, I will be able to graduate on time.
 Pokud dostanu aspoň C z fyziky, budu moct absolvovat studium v řádném termínu.
C nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note) (nota)C spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 If I sing this in the key of C I can hit the high notes.
 Pokud to zazpívám v tónině C, vyzpívám všechny vysoké tóny.
C nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature: centigrade, celsius) (stupně Celsia)C spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Water freezes at 0 degrees C.
 Voda mrzne při 0 °C.
C,
c
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
textspeak, abbreviation (see)překlad není dostupný
 C U 2nite! [See you tonight!]
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Celsius nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature scale)stupeň Celsia m + m vl jm
 Instead of using Fahrenheit, most countries use Celsius to measure temperatures.
 K měření teploty používá většina zemí místo stupňů Celsia stupně Fahrenheita.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
Celsius,
C
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(degrees)stupeň Celsia m + m vl jm
Poznámka: follows numeral
 Water boils at 100° C.
 Voda vře při 100 stupních Celsia.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
centigrade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature scale)stupně Celsia m mn + m
 Most countries use centigrade for measuring temperatures, but the U.S. uses Fahrenheit.
 Většina zemí používá k měření teploty stupně Celsia, až na USA, kde používají stupně Fahrenheita.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
centigrade,
C
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(degrees)stupně Celsia m mn + m
Poznámka: follows numeral
 Water freezes at 0° centigrade.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
C | Celsius | centigrade
AngličtinaČeština
a/c,
A/C,
AC
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (air conditioning)klimatizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)klima žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
a/c nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, abbreviation (account)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (bankovní účet)b.ú. zkr
BC,
B.C.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
initialism (Before Christ) (před naším letopočtem)př. n. l. zkr
  (zřídka: před Kristem)př. Kr. zkr
 The Greek philosopher Socrates lived about 400 years BC.
c/o,
C/o
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
written, initialism (correspondence: care of) (označení adresáta)do rukou předl + ž mn
  (označení nepřímého adresáta)bytem u m + předl
 Please send the package "c/o Jeremy Walters".
 Zašlete prosím balíček do rukou pana Walterse.
 Do adresy prosím uveďte mé jméno, bytem u Karla Nováka.
care of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (mail: via)překlad není dostupný
 You can send me a letter care of my mother: she'll be sure to give it to me.
c***,
c**t,
c*nt
offensive!!!, vulgar, slang (cunt) (vulgární výraz: oslovení)píčo!, kundo! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Poznámka: All meanings of "cunt" can be spelled "c***", "c**t" or "c*nt" when someone wants to avoid writing out a profane word.
DC,
D.C.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (District of Columbia) (samosprávné federální území USA)District of Columbia fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (samosprávné federální území USA)D.C. zkr
Washington,
Washington,
D.C.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(capital of USA) (hlavní město USA)Washington, D.C. m vl jmvlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).
water closet,
WC,
W.C.,
w/c
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, formal (toilet)záchod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  toaleta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (zkratka)WC spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The first public water closets were opened in Fleet Street in London in 1852.
WC,
W.C.,
w/c
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, informal, abbreviation (water closet: toilet)WC zkr
 The WC is at the end of the corridor.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"C" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
scurvy - soft - ut
Slovní spojení: the letter C, got a C on the [test, exam], got a C on her report card, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "C":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'C'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.