American

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈmɛrɪkən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈmɛrɪkən/ ,USA pronunciation: respelling(ə meri kən)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the U.S.A.)americký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Some people prefer American cars.
 Někteří lidé dávají přednost americkým vozům.
American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (citizen of the U.S.A.)Američan, Američanka m, ž
  (hovorový výraz)Amík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Yes, he's an American; he grew up in Ohio.
 Ano, je Američan, vyrostl v Ohiu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. K postupu do čtvrtfinále potřebujeme Amíkům dát aspoň dva góly.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the Americas)americký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 In the wider sense, Brazil is an American country.
American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the American English language) (angličtina)americký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The British can usually understand American English without problems.
American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (citizen of an American country) (ze země v Americe)Američan, Američanka m, ž
 My Mexican friends remind me that they are Americans too.
American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resident of the Western Hemisphere) (z Ameriky jako kontinentu)Američan, Američanka m, ž
 In one sense, a Canadian is an American as much as any New Yorker.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
African American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (black US citizen)Afroameričan, Afroameričanka m, ž
 Most successful rap music has been produced by African Americans.
African American,
African-American
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(American: of black ancestry)afroamerický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 Barack Obama was the first African-American President of the USA.
Afro adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." abbreviation (African-American)Afroameričan mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
all-American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting a US ideal) (jen USA)celoamerický, všeamerický
 The pop star's image is that of the all-American boy.
American English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (language of the US) (řeč)americká angličtina příd + ž
 There are plenty of spelling differences between American English and British English.
American Indian,
Amerindian,
Amerind
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(relating to American Indians)indiánský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The American Indian exhibit at the museum was structured very well.
American Indian,
Amerindian
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(North American native)Indián, Indiánka m, ž
 Mesa Verde is a park set at the former site of a tribe of American Indians in the south-west U.S.
anti-American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hostile to USA)protiamerický, antiamerický
 Anti-American sentiments are widespread in the country.
the Civil War,
the American Civil War
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical, US (war between US states)Americká občanská válka fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The American Civil War broke out in April 1861.
football (US),
American football (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (North American ball sport)americký fotbal příd + m
 Yes, he plays football; he is a quarterback.
 Ano, hraje americký fotbal. Je zadák.
football (US),
American football,
American football ball (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sports: oblong ball) (oválný na americký fotbal)míč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He threw the football to his friend.
 Hodil míč svému kamarádovi.
football coach (US),
American football coach (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(trainer of American football team) (amerického fotbalového týmu)trenér, trenérka m, ž
football fan (US),
American football fan (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(person who enjoys American football)fanoušek amerického fotbalu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He's a diehard football fan; if he's not at the game, he's watching it on TV.
football field (US),
American football field (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(for American football) (na americký fotbal)fotbalové hřiště příd + s
 I drove the length of a football field before my car broke down.
football game (US),
American football game (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(American football match) (americký fotbal)fotbalový zápas příd + m
 The Super Bowl is the final football game of the professional league season.
football team (US),
American football team (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(American football players) (americký fotbal)fotbalový tým příd + m
Indian,
American Indian,
Amerindian,
Native American
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Native American person) (muž)Indián mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (žena)Indiánka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Indians living on reservations may lack educational resources.
Indian,
American Indian,
Amerindian,
Native American
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(Native American)indiánský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We saw a number of people selling Indian blankets beside the road.
Latin American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (from Central or South America)latinskoamerický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was especially popular in Latin American countries such as Mexico, Argentina and Brazil.
Latin American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] from Central or South America)Latinoameričan, Latinoameričanka m, ž
 My work brought me into contact with a lot of Latin Americans living in London.
Native American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American Indian person)americký indián, americká indiánka příd + m, příd + ž
Native American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (American Indian) (americký)indiánský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
North American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from the USA or Canada)severoamerický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I am North American because I was born in the USA.
North American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] from the USA or Canada)Severoameričan, Severoameričanka m, ž
 The North American looked out-of-place in his tourist hat and with a camera around his neck.
South American adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from South America)jihoamerický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The llama is a South American animal.
South American nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] from South America)Jihoameričan, Jihoameričanka m, ž
 Two of the best players on the team are South Americans.
touch football,
also UK: American touch football
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(simplified US football) (tréninková forma amerického fotbalu)dotekový fotbal příd + m
 Touch football is a version of rugby without tackling.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"American" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [typical, stereotype, proud] American, American [Indians, natives, people, children, men, citizens], the [stereotype] American, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "American":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'American'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.