WordReference no pot traduir aquesta expressió, però si fas clic a cada paraula veuràs el seu significat:

repenjar-se


No s'ha trobat cap entrada al diccionari per "repenjar-se".

Vols traduir 'repenjar-se' a l'Anglès?

'repenjar-se' apareix també a les següents entrades:

Entrades dels fòrums amb la/les paraula/les "repenjar-se" al títol:

Veure la traducció automàtica de Google Translate de 'repenjar-se'.
Anuncis
Anuncis

Denuncia la publicitat inadequada.