Diccionari manual de la llengua catalana Vox © Larousse Editorial, S.L. 2007.
en 1 art. det.
 1. Determinant article masculí singular que acompanya noms de persones conegudes per la persona que parla i la que escolta:acaba de passar en Joan.
  Davant de noms que comencen en vocal o h adopta la forma n': n'Oleguer.
en 2 pron. pers.
 1. Substitueix un nom que expressa una part d'un tot quan aquest fa de subjecte o de complement directe:hi havia molts científics, però només en van parlar dos; em demanes més llapis, però ja no te'n puc deixar més.
 2. Substitueix un atribut:és advocat o no n'és?; ja ho crec que n'és de llesta aquesta noia!
 3. Substitueix el complement d'un verb que indica que el seu subjecte fa fer l'acció a un altre subjecte:l'han fet culpable de l'accident, a vosaltres no us en faran.
en 3 prep.
 1. Indica el lloc o la circumstància on es troba alguna persona o cosa, o el final d'un moviment:visc en un edifici molt alt; assegut en una cadira; estar en conflicte; pujar en un turó.
 2. Indica el temps que dura una activitat, un fet, etc.:han fet la casa en cinc mesos; ho ha resolt en un moment.
 3. Indica el període de temps dins el qual passa alguna cosa:en temps de guerra; en la nit de Reis; en aquella ocasió.
 4. Indica la manera com es fa una cosa:parlar en veu alta; llegir en silenci; expressar-se en català.
 5. En correlació amb la preposició de, indica distribució:comptar les cartes de tres en tres; anar de porta en porta.
 6. Acompanya molts verbs:penso en tu; insisteix en això; creuen en Déu.
en + infinitiu
Introdueix una acció o un esdeveniment que es produeix per casualitat o immediatament abans d'un altre:en veure'l allà, em vaig amagar; en trencar-se el vidre, el soroll ens va espantar de valent.
en-, em- 
 1. Prefix que entra en la formació de paraules i que significa 'posar dins' o 'dins de':embutxacar; encerclar; enrabiar; encèfal.
'en' apareix també a les següents entrades:
Anuncis
Anuncis

Denuncia la publicitat inadequada.