Diccionari manual de la llengua catalana Vox © Larousse Editorial, S.L. 2007.
assegurar v. tr.
  1. Garantir un bé o una persona contra determinats riscos mitjançant el pagament d'una quota:he assegurat la casa contra incendis; l'empresa té l'obligació d'assegurar els treballadors.
  2. Donar fermesa a una cosa, subjectar-la per immobilitzar-la:si no assegurem el tendal, el vent se l'endurà.sin: fixar
  3. Procurar o garantir alguna cosa a algú:assegurar el futur dels fills.
  4. Dir que una cosa és veritat:assegura que ell no hi ha tingut res a veure.sin: afirmar asseverar ratificar

  5. v. prnl.
  6. assegurar-se Comprovar una cosa per estar-ne ben segur:assegura't que la porta estigui ben tancada.
'assegurar' apareix també a les següents entrades:

Entrades dels fòrums amb la/les paraula/les "assegurar" al títol:

Veure la traducció automàtica de Google Translate de 'assegurar'.
Anuncis
Anuncis

Denuncia la publicitat inadequada.