Diccionari manual de la llengua catalana Vox © Larousse Editorial, S.L. 2007.
adjunt, -a adj.
  1. Que està unit o que és molt proper a una altra cosa de la qual deriva, en depèn o amb la qual està molt relacionat:hi havia un document adjunt a la sol·licitud.sin: annex

  2. adj./n. m. i f.
  3. [persona] Que acompa­nya o ajuda una altra persona en un càrrec o una feina:les tasques que corresponen al director adjunt.
'adjunt' apareix també a les següents entrades:

Entrades dels fòrums amb la/les paraula/les "adjunt" al títol:

Veure la traducció automàtica de Google Translate de 'adjunt'.
Anuncis
Anuncis

Denuncia la publicitat inadequada.