Diccionari manual de la llengua catalana Vox © Larousse Editorial, S.L. 2007.
a 1 n. f.
 1. Primera lletra de l'alfabet català. En posició tònica sona com a pa. Si es troba en posició àtona representa una vocal neutra, com a amiga.
 2. Nom de la lletra a, A.
a 1 n. f.
 1. Primera lletra de l'alfabet català. En posició tònica sona com a pa. Si es troba en posició àtona representa una vocal neutra, com a amiga.
 2. Nom de la lletra a, A.
a 2 prep.
 1. Indica el lloc on és o passa alguna cosa:viu a Girona; soc al museu; l'he trobat a la botiga.
 2. Indica el moment o temps en què passa alguna cosa:vam esmorzar a les nou; rego les plantes a la nit.
 3. Indica el lloc on acaba o la direcció que segueix un moviment, i el final d'un període de temps:anar al teatre; viatjar a Londres; arribar a la maduresa.
 4. En correlació amb la preposició de, indica el final d'un període de temps o d'un trajecte:treballa de nou a cinc; el camí de casa a l'escola.
 5. Indica la distància que s'ha de recórrer o el temps que es necessita per arribar a un lloc o a un moment determinat:soc a dos carrers de casa; érem a tres dies de les vacances.
 6. Indica la quantitat que correspon a cada una de les parts d'una distribució o d'un repartiment proporcional:al cinc per cent; a 20 quilòmetres per hora; a 6 euros el quilogram.
 7. Introdueix l'objecte indirecte i algunes vegades l'objecte directe:vaig fer un regal a la Maria; segueix-lo a ell.
 8. Inicia locucions que fan referència al temps, al lloc, a la manera, etc., de fer les coses:a estones; a l'estiu; a casa teva; a l'ombra; a les fosques; a contrapel.
 9. Acompanya molts verbs, adjectius i noms:es nega a venir; és semblant a la mantega; té al·lèrgia a la pols.
 10. Forma part d'algunes perífrasis verbals:ves a rentar-te; ha tornat a parlar de tu; he vingut a veure't.
a- 1 
 1. Prefix que entra en la formació de verbs i que significa 'formar':agrumollar, apilotar.
a- o an- 2 
 1. Prefix que entra en la formació de noms i adjectius i que significa 'negació', 'privació':analfabet, anormal, asexual.
Diccionari manual de la llengua catalana Vox © Larousse Editorial, S.L. 2007.
-à, ana 
 1. Sufix que entra en la formació de noms i d'adjectius i que significa 'gentilici' o 'nom de les coses o les persones d'un lloc':americà, andorrana.
'a' apareix també a les següents entrades:
Anuncis
Anuncis

Denuncia la publicitat inadequada.